e-hvtd v2.0 (9175)

定都 định đô
♦Chọn nơi làm kinh đô. ◇Tào Quýnh : Nghênh đế Tây Kinh, định đô Toánh ấp 西, (Lục đại luận ).