e-hvtd v2.0 (9175)

診治 chẩn trị
♦Xét bệnh và trị bệnh.