e-hvtd v2.0 (9175)

診所 chẩn sở
♦Nơi khám và chữa bệnh (y viện nhỏ, do bác sĩ tư nhân đảm nhiệm). § Cũng gọi là chẩn liệu sở .