e-hvtd v2.0 (9175)

觀點 quan điểm
♦Cách nhìn sự vật hoặc vấn đề theo một lập trường nhất định hoặc từ một góc độ riêng. ◎Như: các nhân quan điểm bất đồng, bất yếu vi thử thương liễu hòa khí , ..