e-hvtd v2.0 (9175)

觀看 quan khán
♦Coi xem, thưởng thức. ◎Như: quan khán bỉ tái .