e-hvtd v2.0 (9175)

內政部 nội chính bộ
♦Bộ nội vụ (tiếng Anh: the Ministry of the Interior).