e-hvtd v2.0 (9175)

補養 bổ dưỡng
♦Bồi bổ nuôi dưỡng thân thể. ◇Nho lâm ngoại sử : Thất thập tuế đích nhân, nguyên khí suy liễu, hựu một hữu dược vật bổ dưỡng, bệnh bất quá thập nhật, thọ số dĩ tận, quy thiên khứ liễu , , , , , (Đệ nhị nhất hồi).