e-hvtd v2.0 (9175)

光盤 quang bàn
♦§ Tiếng Anh: optical disc (CD, VCD, DVD...).