e-hvtd v2.0 (9175)

補助 bổ trợ
♦Cứu giúp người hoạn nạn. § Nguồn gốc: ◇Mạnh Tử : Xuân tỉnh canh nhi bổ bất túc, thu tỉnh liễm nhi trợ bất cấp , (Cáo tử hạ ).
♦Phụ giúp, khuông trợ. ◇Vương An Thạch : Thiết quan cận thế sĩ đại phu sở dục tất tâm lực nhĩ mục dĩ bổ trợ triều đình giả hữu hĩ (Thượng Nhân Tông hoàng đế ngôn sự thư ).