e-hvtd v2.0 (9175)

表章 biểu chương
♦Hiển dương, biểu dương. ◇Hán Thư : Biểu chương Lục kinh (Vũ đế kỉ tán ).
♦Biểu minh.
♦Tờ tấu chương.
♦Tâu lên vua.