e-hvtd v2.0 (9175)

處女作 xử nữ tác
♦Tác phẩm đầu tay. ◇Ba Kim : Tác vi biên tập, tha phát biểu liễu bất thiểu tân tác giả đích xử nữ tác, cổ lệ tân nhân hoài trứ dũng khí hòa tín tâm tiến nhập văn đàn , , (Trí "Thập nguyệt" ).