e-hvtd v2.0 (9175)

蘧然 cừ nhiên
♦Dáng kinh hỉ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. ◇Đàm Tác Dân : Cừ nhiên phấn tỉnh nhất đại mộng, Thủ vãn Đông Hải tẩy nhãn khổng , (Ngạc mộng ).