e-hvtd v2.0 (9175)

薄田 bạc điền
♦Ruộng xấu, ruộng cằn cỗi. ◇Hồng Lâu Mộng : Tất hạ hựu vô tử tức, chỉ kháo lưỡng mẫu bạc điền độ nhật , (Đệ lục hồi).