e-hvtd v2.0 (9175)

薄夫 bạc phu
♦Người tính tình không đôn hậu, người bạc tình.