e-hvtd v2.0 (9175)

傷亡 thương vong
♦Bị thương và bị chết. ◎Như: địch quân thương vong thảm trọng quân địch bị thương và bị chết nặng nề.
♦Số người bị thương và bị chết. ◎Như: giảm thiểu thương vong giảm bớt số người bị thương và bị chết.