e-hvtd v2.0 (9175)

蒸暑 chưng thử
♦Nắng hừng hực. ◇Bắc sử : Nam thổ hạ thấp, hạ nguyệt chưng thử, phi hành sư chi thì , , (Thôi Hoành truyện ).