e-hvtd v2.0 (9175)

華盛頓 hoa thịnh đốn
♦Washington, thủ đô Hoa Kì (Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc United States of America).