e-hvtd v2.0 (9175)

荊天棘地 kinh thiên cức địa
♦Chông gai chướng ngại khắp chốn. Tỉ dụ tình cảnh gian nan khốn ách. § Cũng nói: mãn địa kinh cức 滿.