e-hvtd v2.0 (9175)

英華 anh hoa
♦Vẻ đẹp của cây cỏ. Tỉ dụ thánh đức của đế vương.
♦Tinh hoa. ◇Lễ Kí : Hòa thuận tích trung, nhi anh hoa phát ngoại , (Nhạc kí ) Hòa thuận chứa bên trong, mà tinh hoa hiện ra ngoài.
♦Hoa sức rực rỡ. ◇Ngô Tăng : Suy chuyên chi đầu, giai dĩ ngọc sức, anh hoa tương chúc dã , , (Năng cải trai mạn lục , Sự thật nhất ) Đầu rui đòn nhà, đều lấy ngọc trang trí, hoa sức liền nối.
♦Danh dự, tiếng tốt. ◇Hán Thư : Phù anh hoa, trạm đạo đức , (Tự truyện thượng ) Bên ngoài tiếng tốt, bên trong đạo đức sâu dày.