e-hvtd v2.0 (9175)

苦難 khổ nan
♦Gian nan khốn khổ. ◇Thủy hử truyện : Bả ngã phiết tại thử gian, giáo ngã thụ thử khổ nan , (Đệ ngũ tam hồi) Quẳng ta xuống đây để phải chịu khổ sở.