e-hvtd v2.0 (9175)

苟安 cẩu an
♦Cẩu thả thâu an, yên thân tạm bợ qua ngày.