e-hvtd v2.0 (9175)

苟合 cẩu hợp
♦Chỉ biết a dua tùy tiện, không cần đúng đạo nghĩa. ◇Chiến quốc sách : Ngô Khởi sự Điệu Vương, sử tư bất hại công, sàm bất tế trung, ngôn bất thủ cẩu hợp, hạnh bất thủ cẩu dong , 使, , (Tần sách tam ) Ngô Khởi thờ Điệu Vương, không để việc riêng hại việc công, lời gièm pha không che lấp được lòng trung, lời nói (của ông) không a dua phụ họa, đức hạnh không vụ giả dối bề mặt.
♦Tạm bợ, qua loa.
♦Chỉ nam nữ kết hợp bất chính. ◇Liêu trai chí dị : Ngã lưỡng nhân tình hảo tuy giai, chung thuộc cẩu hợp , (A Hà ) Hai ta tuy tình ý tốt đẹp, nhưng vẫn là không chính đáng.