e-hvtd v2.0 (9175)

偷偷摸摸 thâu thâu mạc mạc
♦Lén lút, giấu giếm, không dám cho người khác biết.