e-hvtd v2.0 (9175)

舉坐 cử tọa
♦Tất cả mọi người đang ngồi để nghe hoặc làm việc gì. § Cũng viết là cử tọa .