e-hvtd v2.0 (9175)

至少 chí thiểu
♦Ít nhất. ◇Hồng Lâu Mộng : Na thị ngũ lượng đích đĩnh tử giáp liễu bán biên, giá nhất khối chí thiểu hoàn hữu nhị lưỡng ni , (Đệ ngũ thập nhất hồi) Đó là một thỏi năm lạng, đã cắt đi một nửa rồi, cục này ít nhất cũng phải hai lạng đấy.
♦Rất ít, cực thiểu.