e-hvtd v2.0 (9175)

至交 chí giao
♦Bạn thân thiết. § Cũng như lan giao , chí hữu .
♦Giao nghị rất thân thiết. ◇Quan Hán Khanh : Nhị nương, giá thị ngã chí giao đích bằng hữu , (Kim tuyến trì , Tiết tử ).