e-hvtd v2.0 (9175)

聖地 thánh địa
♦Tiếng giáo đồ tôn xưng nơi sinh ra, đất mai táng hoặc chỗ ngộ đạo của bậc khai sáng tôn giáo. ◎Như: Jerusalemthánh địa của Do Thái giáo và Hồi giáo.