e-hvtd v2.0 (9175)

俱樂部 câu lạc bộ
♦Dịch âm tiếng Anh "club".