e-hvtd v2.0 (9175)

耕作 canh tác
♦Cày cấy, làm ruộng. ◇Hàn Phi Tử : Canh tác nhi thực chi, quật tỉnh nhi ẩm chi, ngô vô cầu ư nhân dã , , (Ngoại trữ thuyết hữu thượng ) Cày cấy mà ăn, đào giếng mà uống, ta không nhờ tới người khác.
♦Phiếm chỉ việc canh nông.