e-hvtd v2.0 (9175)

織成 chức thành
♦Đan, dệt làm thành.
♦Ngày xưa chỉ đồ đan dệt quý giá làm bằng tơ màu sợi vàng.