e-hvtd v2.0 (9175)

縊死 ải tử
♦Chết bằng cách thắt cổ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : (Tào) Tháo lệnh tương Lữ Bố ải tử, nhiên hậu kiêu thủ , (Đệ thập cửu hồi).