e-hvtd v2.0 (9175)

保險 bảo hiểm
♦Chỗ hiểm yếu để cứ thủ, phòng vệ.
♦Theo ước định song phương, bên này đóng lệ phí cho bên kia, bên này nếu gặp phải tổn hại không thể dự liệu thì bên kia chịu trách nhiệm bồi thường phí tổn. ☆Tương tự: nhân thọ bảo hiểm , hỏa tai bảo hiểm , sản vật bảo hiểm .
♦Bảo đảm, cam đoan, chắc chắn. ◎Như: y ngã đích phương pháp khứ tố, bảo hiểm bất hội xuất thác , anh cứ làm đúng theo cách của tôi, cam đoan sẽ không xảy ra sai sót.
♦Ổn thỏa, đáng tin cậy, không sợ xảy ra chuyện nguy hại. ◎Như: nhĩ bả đông tây phóng tại tha na lí, bảo hiểm mạ? 西, mi để mấy thứ ở chỗ đó, có ổn thỏa không đấy?