e-hvtd v2.0 (9175)

精微 tinh vi
♦Tinh thâm vi diệu. ◇Lão tàn du kí : Giá cá đạo lí thậm tinh vi, tha môn toán học gia lược đổng đắc nhất điểm , (Đệ thập nhất hồi).
♦Rất nhỏ bé, tế vi. ◇Tuân Tử : Tinh vi hồ hào mao, nhi đại doanh hồ đại vũ , (Phú ) Cực nhỏ như tơ hào, mà lớn có thể lấp đầy gầm trời.
♦Tinh túy. ◇Vương Sung : Thuyết thánh giả dĩ vi bẩm thiên tinh vi chi khí, cố kì vi hữu thù tuyệt chi tri , (Luận hành , Kì quái ).
♦Tinh chuyên tế trí. ◇Viên Hoành : Hoành tinh vi hữu văn tứ, thiện ư thiên văn âm dương chi số, do thị thiên Thái sử lệnh , , (Hậu Hán kỉ , Thuận đế kỉ hạ ).