e-hvtd v2.0 (9175)

保衛 bảo vệ
♦Che chở, giữ gìn. ◎Như: bảo vệ tổ quốc .