e-hvtd v2.0 (9175)

筆戰 bút chiến
♦Phát biểu văn chương, biện luận trên báo chương tạp chí.
♦Dùng bút thay khí giới, tiến hành chiến lược công tâm. ◎Như: ngã môn yếu đối địch nhân phát động bút chiến .
♦Tay cầm bút run rẩy. ◇Trương Thuấn Dân : Nhãn hôn bút chiến thùy năng họa, Vô nại sương hoàn tự nguyệt viên , (Tự đề họa phiến ).