e-hvtd v2.0 (9175)

章奏 chương tấu
♦Văn thư bề tôi trình lên vua. ◇Vương Sung : Chương tấu bách thượng, bút hữu dư lực , (Luận hành , Hiệu lực ).