e-hvtd v2.0 (9175)

章句 chương cú
Chương là một phần đoạn trong thơ văn có ý nghĩa trọn vẹn. là một câu.
♦Phân tích chương tiết và câu viết trong văn tự. Cũng phiếm chỉ chú thích sách vở.
♦Chỉ văn chương, thi từ. ◇Bạch Cư Dị : Nhân các hữu nhất phích, Ngã phích tại chương cú , (San trung độ ngâm ) Mỗi người có cái ham thích của mình, Ta thì thích văn chương thơ phú.