e-hvtd v2.0 (9175)

窮極 cùng cực
♦Tận cùng, hết sức. ◎Như: cùng cực xa lệ cực kì xa hoa.
♦Rất nghèo túng. ◇Hồng Lâu Mộng : Tưởng Trương gia cùng cực liễu đích nhân, kiến liễu ngân tử, hữu thập ma bất y đích , , (Đệ lục thập tứ hồi) Nghĩ nhà họ Trương hết sức nghèo túng, thấy tiền làm gì mà chả thuận theo?