e-hvtd v2.0 (9175)

究問 cứu vấn
♦Tìm hiểu tra hỏi. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Như hữu bất công bất pháp giả, tựu tiện cứu vấn , 便 (Đệ ngũ thập thất hồi) Nếu thấy kẻ nào không công minh, không tuân giữ pháp luật thì cứ việc tra hỏi trị tội.