e-hvtd v2.0 (9175)

保母 bảo mẫu
♦Ngày xưa chỉ người phụ nữ dạy dỗ con cháu vương thất hay quý tộc. § Cũng gọi là: bảo mỗ .
♦Vú em, vú nuôi, người phụ nữ nuôi nấng, trông coi con nhỏ cho người khác. § Cũng gọi là: bảo mỗ , bảo mẫu , bảo mỗ .