e-hvtd v2.0 (9175)

穀風 cốc phong
♦Gió xuân. § Cũng như đông phong .