e-hvtd v2.0 (9175)

種族 chủng tộc
♦Bộ tộc. ◇Ngụy Nguyên : (Đông Hải tam bộ) cập Hắc Long giang đẳng bộ, kì chủng tộc tán xử san lâm (), (Thánh vũ kí , Quyển nhất).
♦Giống người, nhân chủng. § Trên thế giới theo màu da chia làm năm chủng: vàng, trắng, đen, ngăm nâu và đỏ. Dưới mỗi chủng lại phân làm nhiều tộc. Như ở Trung Quốc có các tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, v.v.
♦Quần thể (trong động vật phân loại học).
♦Giết hết, tru tộc. ◇Hán Thư : Khủng sự bất tựu, hậu Tần chủng tộc kì gia , (Cao đế kỉ thượng ).