e-hvtd v2.0 (9175)

種播 chủng bá
♦Trồng trọt, canh chủng. ◇Hoàng Đình Kiên : Lạc vĩ hà thường tỉnh ki chức, Bố cốc vị ưng cần chủng bá , (Diễn nhã ).