e-hvtd v2.0 (9175)

秉彝 bỉnh di
♦Cái đạo thường tự nhiên. § Cũng viết bỉnh di . ◇Thi Kinh : Dân chi bỉnh di, Hiếu thị ý đức , (Đại nhã , Chưng dân ) Dân đã giữ được phép thường, Thì ưa chuộng đức hạnh tốt đẹp.