e-hvtd v2.0 (9175)

禮物 lễ vật
♦Lễ: điển lễ (phép tắc lễ nghi), vật: văn vật (chế độ lễ nhạc). ◇Thư Kinh : Thống thừa tiên vương, tu kì lễ vật , (Vi tử chi mệnh ).
♦Quà tặng. ◎Như: sanh nhật lễ vật quà sinh nhật.