e-hvtd v2.0 (9175)

禁地 cấm địa
♦Vùng đất cấm, người vô phận sự không được tùy tiện ra vào. ◎Như: quân sự cấm địa .