e-hvtd v2.0 (9175)

禁兵 cấm binh
♦Vũ khí trong cung dành cho vua sử dụng.
♦Tức là cấm quân , còn gọi là cấm vệ quân , chỉ quân đội phòng vệ thủ đô hoặc cung đình.