e-hvtd v2.0 (9175)

祕謀 bí mưu
♦Mưu kế bàn tính giữ kín. ◇Tân Đường Thư : Vương mỗi chinh phạt, Lượng tại quân trung, thường dự bí mưu , , (Trữ Lượng truyện ).
♦Chỉ bí mật mưu hoạch.