e-hvtd v2.0 (9175)

祕戲圖 bí hí đồ
♦Hình vẽ mô tả nam nữ dâm dục. § Cũng gọi là xuân cung , xuân họa , xuân sách .