e-hvtd v2.0 (9175)

祕寶 bí bảo
♦Vật quý hiếm thấy. ◇Nhan Diên Chi Bí bảo doanh ư ngọc phủ (Giả bạch mã phú ) Vật trân quý hiếm thấy, đầy ở ngọc phủ.